MANIFESTO

Flowery bygger på en vision att förbättra blomsterbranschen. Från våra noggrant utvalda, rättvisemärkta odlare väljer vi blommor i säsong och tack vare vår prenumerations- och leveransmodell har vi ett minimalt svinn. Design, hållbarhet och ett högkvalitativt hantverk är våra ledord och blommorna sätts samman till tankeväckande kompositioner. 

Flowery drivs med ett hjärtligt engagemang och vår vision är att bidra till ett hållbart och rättvist samhälle där vi försöker göra gott i allt vi gör och berör med vår verksamhet. Vi tycker att allt levande ska behandlas med värdighet och respekt. Därför gör vi vårt bästa för att minimera negativa sociala, ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser som kan uppstå till följd av vår verksamhet.

Våra leveranser sker med en budfirma som är ISO- 9001 och 14001 certifierad och kör enligt våra miljödirektiv. Chaufförerna får lön enligt kollektivavtal och är självklart försäkrade. Vi strävar efter att använda minsta mängd förpackningar och annat förbrukningsmaterial för att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Våra arbetstagare har gynnsamma arbetsförhållanden och rättvisa löner. Jämställdhet och rätten att engagera sig i fackföreningar är en självklarhet hos oss.

Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att förbättra vår verksamhet i förhållande till miljö, etiska och sociala frågor.

Tillsammans vill vi skapa en vackrare värld helt utan onödigt blomstersvinn.

Sandra & Madeleine